Tag Archives: Agile

Bol.com Techlab podcast on Way of Working

Bol.com’s Techlab podcast features various episodes on way of working, including the ones below:

You can find a full list of episodes on

Two interesting reads on team structure and focus

(Re)discovered two interesting reads on team structure and focus this week that I like to share.

Pioneers, Settlers and Town Planners

pioneer, settler and town planner The Pioneers, Settlers and Town Planners approach help structure organisations and teams. It takes into account how activities and practices move from chaotic (poorly understood, uncertain, constantly changing, rare, future source of worth) to more linear (well-defined, predictable, stable, common, cost of doing business) and how organisations contain a mass of these activities and practices. Understanding this and using the right methods and tactics is important to creating a balance between the unstable but potentially high margin activities (chaotic) and the stable and low margin (linear).

McKinsey’s Three Horizons of Growth

McKinsey’s Three Horizons of Growth are all about keeping you and your teams focused on growth and innovation. This strategy framework requires you to categorize your goals into 3 different ‘horizons’. You can also split the activities of your team to the three types of activities that are related to fulfilling the goals for the different horizons. In that case, a team could spend (as a rule of thumb):

  • 70% on activities that are most closely aligned to your current business.
  • 20% on taking what you already have, and extending it into new areas of revenue-driving activity.
  • 10% on introducing entirely new elements to your business that don’t exist today.

This helps ensure that you consistently balance your focus between the needs of today (horizon 1), the future state of your business (horizon 3) and the steps that you need to take to get there (horizon 2).

Presentation Applying “web scale” patterns in the bol.com back office

Codemotion web scale pattern presentationThis week at Codemotion I gave a presentation on web scale patterns and how we apply them in the bol.com back office services. Codemotion is the biggest tech conference in Italy and one of the most important in Europe.

The presentation shows how we go from business goals to software patterns. The following patterns were covered: CQRS, event sourcing, polyglot persistence and micro services.


Presenting at Codemotion next week on web scale patterns

Peter Paul van de Beek CodemotionNext week I’ll be presenting in Amsterdam at Codemotion on web scale patterns in bol.com back office services. Codemotion is the biggest tech conference in Italy and one of the most important in Europe, with a network of more than 30k developers.

The title of my presentation is: “Applying “web scale” patterns in the bol.com back office”. In the session, we show you how we use “web scale” patterns to achieve scalability and flexibility in our back office software. We will guide you through how we apply patterns like CQRS, event sourcing, polyglot persistence and micro services to solve puzzles in our back office services. Interesting is that in our experience we don’t need these just to solve a technical problem. It helps us to solve some of our business problems!

See you on May 16 and 17 in Amsterdam. There is a short interview with me on Codemotion world.

Presentatie Agile schalen op basis van best practices

Net als de afgelopen jaren heb ik afgelopen vrijdag een presentatie over Agile Architectuur gegeven. Kern van de presentatie dit jaar is dat bij het schalen van Agile vooral de problemen/uitdagingen die je onderweg tegenkomt aangepakt moeten worden en niet klakkeloos een framework gaat implementeren. Aan de hand van voorbeelden leg ik uit hoe we dit binnen bol.com aanpakken.


Book – Holacracy

HolacracyIk kwam een mooie samenvatting van het boek Holacracy van Brian J. Robertson tegen. Eerder schreef ik een review over Getting Teams Done. Waarin holacracy (en de variant Spark) beschreven wordt als een methode voor teamproductiviteit, net als GTD dat is voor individuele productiviteit. Mijn ervaringen met de holacracy variant Spark beschreef ik in deze post.

De case die vaak gegeven wordt als holacracy adoptie beschreven wordt is Zappos, maar er zijn veel meer cases beschreven.

Presentatie op LAC congres – Agile schalen op basis van best practices

lac-agile-schalen-op-basis-van-best-practicesOp donderdag 17 en vrijdag 18 november is de 18e editie Landelijk Architectuur Congres. Net als vorig jaar ga ik in de track Agile Architecting een presentatie geven over architectuur en architecten in een Agile omgeving. De titel van de presentatie dit jaar is: Agile schalen op basis van best practices.

Bij bol.com hebben we jarenlange ervaring met het werken met agile en scrum. Het aantal IT teams dat hiermee werkt is de laatste 2 jaar enorm sterk gegroeid. Daarnaast doen we diverse experimenten met holacracy. Voor het opschalen zijn we steeds op zoek gegaan naar best practices. Je zal dan ook veel elementen uit SAFe terug zien, maar nooit SAFe.

Agile schalen op basis van best practicesIn de meer dan 100 scrum sprints die we er bij bol.com inmiddels op hebben zitten hebben we een berg ervaring opgedaan met agile architectuur en het schalen van agile practices. Architectuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan een snellere time-to-maket. In de presentatie zullen voorbeelden gebruikt worden uit bijvoorbeeld de realisatie van sneller en vaker leveren, de winkel langer open en Logistiek via bol.com.

Sneller en vaker leveren

Onze winkel gaat sneller en vaker leveren. Zoals je in de afbeelding kan zien is het maar een kleine aanpassing in de front-end/website. Zoals met veel fulfillment aanpassingen zit er een hele wereld van planning en operatie achter om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Sneller en vaker leveren

Sneller en vaker leveren maakt het met de al bestaande leveropties voor klanten mogelijk om de levering van bestellingen af te stemmen op hun behoefte.